O nás

Mise

  • Umožnit občanům ČR lépe se orientovat v rozpočtech obcí, případně později regionů, státu a dalších veřejných institucí,
  • díky čemuž k nim budou přistupovat aktivně“ tj. průběžně sledovat související rozhodnutí svých zástupců a ovlivňovat je,
  • což přispěje ke snížení korupce, vyšší efektivitě veřejné správy, zvýšení konkurenceschopnosti země a zvýšení spokojenosti občanů.

Cíl

  • Cílem projektu je vybudovat:
  • webovou službu pro centrální prezentaci veřejných rozpočtů, tj. rozpočtů obcí, regionů, státu a organizací financovaných z veřejných rozpočtů, ve formě srozumitelné a atraktivní pro velkou část veřejnosti, spojenou s bází znalostí potřebných pro správnou interpretaci rozpočtů a platformou pro komunikaci členů komunity a
  • aktivní komunitu občanů, osvícených radních a zastupitelů, ekonomů se zaměřením na veřejné finance, novinářů, právníků, vysokých škol, dobrovolníků, dodavatelů v oblasti marketingu, IT, souvisejících občanských aktivit v ČR i zahraničí a dalších, která bude informace aktualizovat, rozšiřovat a využívat.

Váš tým projektu

Rozpočet Veřejně